אודות הגן
שם הגן (*)
אנא ציינו את שם הגן
שם הגננת (*)
אנא ציינו את שם הגננת
הסמכות (*)
אנא ציינו הסמכות
וותק (*)
אנא ציינו וותק
"אני מאמין"
Invalid Input
ספר ילדים אהוב (*)
אנא ציינו ספר ילדים אהוב
בנוסף ארצה לספר על עצמי
Invalid Input
פרטי יצירת קשר:
טלפון (*)
Invalid Input
דואר אלקטרוני (*)
Invalid Input
מספר אנשי צוות (*)
אנא ציינו מספר אנשי צוות
הסמכות אנשי צוות
Invalid Input
אודות הגן
אנא ציינו מספר משפטים אודות הגן
פרטים נוספים
Invalid Input
שעות פעילות (*)
אנא ציינו שעות פעילות
?האם קיים בגן צהרון (*)
אנא ציינו אם קיין צהרון
הערות
Invalid Input
ADV